Sådan kommer du godt i gang som iværksætter

iværksætter

Iværksætteri er en proces, som både handler om mod, kreativitet, fornuft, økonomisk sans, strategi og social forståelse. Som iværksætter har du mange forpligtelser, og det kan virke uoverskueligt at starte op med egen virksomhed.

Herunder kan du få hjælp og gode råd til at komme godt fra start, når du går med ambitioner om at blive selvstændig.

Skab det bedste overblik fra starten af

Du skaber de bedste forudsætninger for at få en succesfuld forretning, når du er grundig i dine overvejelser, og når du afsætter tid til at lave en forretningsplan.

Des mere afklaret og målrettet du er fra starten af med dit iværksætteri, des bedre odds får du, når først din virksomhed er etableret, og du har dit CVR-nummer.

Den gode forretningsplan er dit mest værdifulde værktøj, der skaber synlighed omkring de vilkår, ønsker og målsætning, du har som virksomhedsejer.

Planen skal indeholde følgende punkter:

  • Analyse af produkt eller serviceydelse
  • Markedsbeskrivelse
  • Markedsføring
  • Virksomhedsudvikling
  • Økonomi, finansiering og budgetter
  • Målsætning

Planen skal skabe et helhedsindtryk af din virksomhed, dens grundlag og dens udvikling. Det er vigtigt, at du starter med at undersøge det marked, som du vil ind på. På samme trin skal du analysere det produkt eller den ydelse, som du vil tilbyde forbrugerne.

Iværksætteri handler om hele tiden at være ajourført med udviklingen i den branche, som du begår dig i.

selvstændig bager

Iværksætteri og de betydningsfulde budgetter

Analysen af dit produkt og undersøgelse af det marked, som du vil ind på, handler i høj grad om at skabe den bedste økonomi. Der er ikke meget ved at have et produkt, som er det samme som en lang række andre virksomheder. Derfor skal du sørge for, at dit produkt kommer til at skille sig ud fra mængden.

Du kan opnå stor viden om brancher ved at undersøge andre virksomheder på nettet og deres webshops. Herved kan du få indblik i udgaver af produktet, priser, kundefordele og andre tiltag, som konkurrerende virksomheder gør brug af omkring markedsføring.

Når du har et godt kendskab til dine konkurrerende virksomheder, er du bedst i stand til at lave en unik og skarp markedsføringsstrategi.

Du optimerer dine slagsmuligheder, når du kan skabe tiltag, som tiltrækker potentielle kunder, og når du gør brug af de mest effektive markedsføringsstrategier.

Du skal forholde dig til økonomien i virksomheden på kort og lang sigt. Indenfor iværksætteri anvendes 3 typer af budgetter:

  • Startbudget
  • Driftsbudget
  • Likviditetsbudget

Startbudgettet giver dig et overblik over de omkostninger, som der kærves for at starte din virksomhed op. Driftsbudgettet skal holde styr på de løbende udgifter, som vil være forbundet med at drive din forretning.

Likviditetsbudgettet er et overbliksbudget, der skal angive de forventede ind- og udbetalinger, som vil finde sted i din virksomhed i en bestemt periode.

Det er afgørende for at drive en sund og rentabel forretning, at du investerer tid i at udforme så præcise budgetter som muligt. Når du har overblik over ind- og udbetalinger, kan du hele tiden træffe de mest økonomisk fornuftige beslutninger om din virksomhed.