Hvorfor teambuilding er vigtig

Teambuilding

For at forstå hvorfor teambuilding er vigtigt, er det vigtigt at forstå, hvad formålet med teambuilding er, og hvilke resultater du egentlig opnår i din virksomhed, når du prioriterer teambuilding i din virksomhed.

Hvad opnår du med teambuilding

Hvis man tror teambuilding bare er noget, man gør for sjov, så er det fordi man ikke ved, hvor store fordele man egentlig ofte opnår med dette redskab. Følgevirkninger af teambuilding er, udover at styrke sammenholdet i virksomheden, også at medarbejderne lærer at stole på hinanden, hvilket gør at dynamikken på jeres arbejdsplads automatisk bliver bedre. Det er de bløde værdier, men ligeså meget styrker, som kan måles på bundlinjen. Nemlig øget produktion og en højere arbejdsmoral blandt medarbejderne.

Så teambuilding smitter faktisk af på hele virksomhedens velbefindende, uanset hvilken plads du har i virksomheden.

Bliv en del klogere på teambuilding, og på hvordan du får det sat i stand her Teambuildingkompagniet.dk.

Det dybere formål med teambuilding

Skal man være helt basic, så er det også sådan at medarbejdere på en virksomhed har den til tilfælles, at de arbejder på samme arbejdsplads. I nogle tilfælde har nogle af medarbejderne også samme uddannelse, men i mange tilfælde vil man også have forskellige uddannelsesbaggrunde – hvor mange med samme uddannelser afhænger selvfølgelig af virksomhedens størrelse.

Selv i de tilfælde, hvor der er mange medarbejdere med samme uddannelsesbaggrund, så vil det oftest være, at medarbejderne kommer med vidt forskellige baggrunde. Ikke bare måske uddannelsesmæssigt, men også fra forskellige familier, miljøer, kulturer og folk har mange forskellige personligheder, følsomheder og styrker. Igen – den eneste ting medarbejderne med sikkerhed har tilfælles er, at de arbejder i samme virksomhed.

At medarbejderne ofte er vidt forskellige er generelt en styrke, men det kan også give udfordringer, misforståelse, kommunikationskløfter, fordi man kommunikerer på forskellige måder og har forskellige temperamenter og værdier, så den enkelte let kan føle sig overset og det kan føre til uoverensstemmelser og dårlig stemning.

Om at bruge hinandens svage og stærke sider

Hver medarbejder har styrker og svagheder. Med team building lærer man at værdsætte og udnytte og håndtere hver persons styrker og svagheder i virksomheden. Både så medarbejderne indbyrdes bliver bedre til at håndtere og acceptere hinandens forskelligeheder. Og samtidig så man måske får øjnene op for styrker, som kun nogle af medarbejderne har, og man er overbærende og forstående overfor svagheder, som andre medarbejdere har. Generelt har alle medarbejdere nemlig særlige sider og kompetencer, som er bidrager særligt positivt til virksomheden, og som en person var alle også punkter, hvor de er knap så stærke.

Kernen i teambuilding er at arbejde sammen som et hold, og fokus er fællesskabet og holdets indsats, og det er netop for at man trænes i at arbejde sammen i en gruppedynamik, hvilket sørger for at styrke sammenholdet og gøre at folk lærer hinanden bedre at kende.

At man står op hver dag og føler sig tilpas på sin arbejdsplads og man har tillid til sine kolleger er meget afgørende for arbejdsglæde og smitter uundgåeligt af på kvaliteten af det arbejde, man udfører.